Skontaktuj się z nami

Zastosowanie sutka rurowego

Sutek rurowy jest narzędziem połączenia między rurociągiem a rurociągiem i jest punktem połączenia, który można zdemontować i zmontować między komponentem a rurociągiem. Odgrywa niezbędną i ważną rolę w łącznikach rurowych. Jest to jeden z dwóch głównych elementów rur hydraulicznych.


Istnieje wiele rodzajów sutków rurowych. Zgodnie z materiałami, sutki rurowe mogą być podzielone na  aluminiowe złączki rur spawalniczych   Sutki rurowe ze stali nierdzewnej itp. Powszechnie używane sutki rurowe można ogólnie podzielić na twarde sutki rurowe i sutki węża. Zgodnie z metodą połączenia sutku rurowego i rurociągu, sutki twarde rurowe obejmują rozbudowane sutki, sutki rękawy kartowe i spawane sutki, a sutki węża są głównie wstrzymane sutki węża.


W układzie hydraulicznym metoda połączenia rury i sutka rury jest również inna, a gwint połączenia jest stosowany na wkręcanym końcu rury. Nic stożkowa jest dokręcana własnym korpusem kręgowym i uszczelniona teflonem i innymi substancjami. Jest stosowany głównie w układach hydraulicznych średniego i niskiego ciśnienia.


Efekt uszczelniający drobnego gwintu jest bardzo dobry, a sutek rurowy, taki jak  Sutek rur gazowych jest często stosowany w systemach wysokociśnieniowych. Jednak wymaga użycia podkładki kombinowanej lub pierścienia O do uszczelnienia powierzchni końcowej, a czasami używa się również podkładki miedzianej. Jest bardziej odpowiedni do rur o grubszej ścianie rury łączącej, a jego głównymi składnikami są korpus połączeniowy, rura i nakrętka. Podczas użytkowania należy włożyć korpus połączenia do celu i użyć wyżej wymienionej uszczelki do uszczelnienia powierzchni końcowej. Korpus sutka i rura są uszczelnione gumą, a czasami używa się uszczelnienia sferycznego.


Ponieważ złącze rurowe są odłączalnym elementem połączenia, dostawca złącza rurowego spełnia wymagania stabilnego normalnego połączenia, silnego uszczelnienia, rozsądnego rozmiaru, małej straty ciśnienia, dobrej wydajności procesu itp., a także musi spełniać wymagania wygodnego montażu i demontażu. Dlatego też należy Nie lekceważyć małych sutków rurowych, ponieważ tylko jego istnienie może wspierać istnienie całego układu hydraulicznego.