Skontaktuj się z nami

Skład chemiczny i właściwości rur mosiężnych

Rura mosiężna: rodzaj rury metalowej nieżelaznej, która jest rurą bezszwową, która jest prasowana i ciągnięta. Rury miedziane są mocne i odporne na korozję i stają się pierwszym wyborem dla nowoczesnych wykonawców do instalacji rur wodnych, rur grzewczych i chłodzących we wszystkich budynkach komercyjnych mieszkalnych. Rura mosiężna to najlepsza rura wodociągowa.


Wysoce precyzyjna rura mosiężna gwintowana to rura ze stopu mosiężnego zawierająca cynk utworzona przez precyzyjną obróbkę. Charakteryzuje się wysoką dokładnością wymiarową, dobrymi właściwościami mechanicznymi, łatwym cięciem, doskonałą przewodnością cieplną, wysoką wytrzymałością i dobrą odpornością na korozję wody morskiej. Wysoce precyzyjne rury mosiężne są szeroko stosowane w elektroenergii elektrycznej (energia cieplna, energia jądrowa itp.), w transporcie petrochemicznym, odsalaniu wody morskiej, produkcji soli morskiej, przemyśle stoczniowym i innych branżach morskich. Są one stosowane głównie do produkcji różnych skraplaczy i źródeł ciepła, które kontaktują się z mediami korozyjnymi. Komponenty takie jak wymienniki, skraplacze, systemy rurociągów wodnych i olejowych, filtry, pompy i zawory. Wraz z rozwojem powiązanych gałęzi przemysłu, zwłaszcza szybkim rozwojem energii elektrycznej, przemysłu stoczniowego i przemysłu morskiego, zapotrzebowanie rynku na precyzyjne rury mosiężne szybko wzrasta. Sama rura mosiężna jest wrażliwa na pękanie korozyjne naprężeniowe. Gdy istnieje wystarczające naprężenie rozciągane i żrące medium zawierające amoniak w tym samym czasie, spowoduje to pękanie korozyjne naprężenia. W pustej strefie ekstrakcji skraplacza nastąpiło pęknięcie mosiężnej rury. W niektórych rurach mosiężnych występuje duże naprężenie na rozciąganie. Ponadto zawartość amoniaku w pustej strefie ekstrakcji jest wysoka. Po okresie eksploatacji korozja naprężeniowa nadal się nasila, co ostatecznie prowadzi do pęknięcia rury mosiężnej.


Stosuj środki takie jak zatrzymanie użytkowania przez dłuższe niż trzy dni, opróżnianie strony wody, otwieranie drzwi włazu w celu wentylacji i wyschnięcia; zatrzymywanie się na krótki czas, utrzymanie pracy pompy cyrkulacyjnej, zapobieganie osadzaniu się zawieszonych ciał stałych w wodzie cyrkulacyjnej i inne środki w celu spowolnienia korozji skraplacza. Skorzystaj z możliwości konserwacji, aby sprawdzić korozję, zanieczyszczenie i czyszczenie sprzętu skraplacza, uchwycić informacje z pierwszej ręki o działaniu skraplacza na czas i ustalić rachunek inspekcyjny zgodnie z wymaganiami inspekcji, standaryzować zapisy inspekcji i standaryzować kondensację Jak wykonać i przechowywać próbkę rury mosiężnej instrumentu. Ponieważ wykrywanie wad wirowych wykrywa nieszczelną, ale nie wyciekającą rurę mosiężną, znajduje się ukryte niebezpieczeństwo w rurze mosiężnej. Wykrywanie wad wirowych opiera się na teorii indukcji elektromagnetycznej. Gdy sonda znajduje się blisko przewodnika, indukowany prąd wirowy generowany przez przewodnik wpływa na cewkę w sondzie Pole magnetyczne spowodowane wzrostem impedancji cewki zmienia się w celu zidentyfikowania usterek. Wykrywanie wad prądu wirowego odgrywa ważną rolę w uchwyceniu status quo rur mosiężnych skraplacza w celu lepszego przeprowadzania prac konserwacyjnych. Aby sprawdzić jakość rur mosiężnych, prace wykrywania wad wirowych powinny zostać wzmocnione w konserwacji rur mosiężnych skraplacza.