Skontaktuj się z nami

Ropa naftowa, gaz

Zastosowanie złączek rurowych do oleju i ropy; Gaz &

Nafta, gaz ziemny i ropa naftowa są niezbędnymi źródłami energii dla każdego kraju, ale nie wszystkie kraje mają bogate zasoby ropy naftowej lub gazu.


Obszary produkcji ropy naftowej i gazu są często dalekie od krajów o największym zapotrzebowaniu na energię. Z jednej strony większość krajów produkujących ropę naftową i gaz może łatwo zaspokoić własne potrzeby i wykorzystać większość ropy i gazu na eksport.


Z drugiej strony te główne kraje konsumenckie nie są samowystarczalne w zakresie ropy naftowej i gazu, więc muszą importować. Nawet w niektórych ważnych krajach produkujących ropę naftową i gaz (takich jak Stany Zjednoczone), ich obszary produkcji ropy i gazu są często dalekie od obszarów konsumpcyjnych, które wymagają ropy i gazu. Dlatego przez dziesięciolecia transport morski i lądowy ropy naftowej i gazu na całym świecie nigdy nie został przerwany, a wielkość transportu jest niezwykle duża.


Dlatego transport rurociągów jest najbardziej odpowiednim sposobem transportu takich towarów. Zalecane łączniki rurowe są  bezszwowe sutki rurowe   rury mosiężne gwintowane i  stalowe gniazda rur .& nbsp;

Ropa naftowa, gaz
Ropa naftowa, gaz
Ropa naftowa, gaz
Ropa naftowa, gaz
Ropa naftowa, gaz
Ropa naftowa, gaz

Zalety złączek sutkowych rur gazowych

Rurociąg może być transportowany w sposób ciągły, nie ma wpływu na klimat i jest niezawodny w dostawie towarów przez całą dobę. Ma duży ruch.


Transport rurociągów jest nie tylko duży pod względem objętości, ciągły, szybki, ekonomiczny, bezpieczny, niezawodny, stabilny, ale również ma niską inwestycję, małą powierzchnię i niski koszt i może realizować automatyczne sterowanie. Może zaoszczędzić transport wodny lub lądowy, skrócić cykl transportu, zmniejszyć koszty transportu i poprawić efektywność transportu.


Rurociąg węglowy o średnicy 720 mm może transportować 20-miliony ton węgla rocznie, co jest prawie równoważne jednokierunkowej zdolności transportowej kolei jednokierunkowej. Ma wysokie korzyści dla środowiska i brak szkodliwych substancji. Jest to najniższy z tych środków transportu. Transport rurociągów jest bardziej odpowiedni do transportu stałych, dużych objętości, jednokierunkowych płynów, takich jak ropa naftowa, gaz ziemny i ropa naftowa.


Rury SANVO i rury Złączki to niezawodny producent sutków rurowych , zwłaszcza producent łączników rurowych gazowych.


Skontaktuj się z nami już teraz.

Zapytanie o produkt