Skontaktuj się z nami

Polityka prywatności


Ta strona internetowa gromadzi informacje od naszych użytkowników w kilku różnych punktach na naszej stronie internetowej w celu przetwarzania rezerwacji i lepszego dostarczania odpowiednich informacji. Niniejsza strona internetowa jest wyłącznym właścicielem informacji zebranych na tej stronie. Nie będziemy sprzedawać, udostępniać ani wynajmować tych informacji osobom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej polityce. Gromadzone informacje obejmują imię i nazwisko, adres wysyłki, adres rozliczeniowy, numery telefonów, adres e-mail oraz informacje dotyczące płatności, takie jak karta kredytowa. Twoja nazwa użytkownika i hasło powinny pozostać poufne i nie powinieneś udostępniać tych informacji nikomu. Niniejsza strona Polityka Prywatności i Bezpieczeństwa stanowi część niniejszej Umowy i zgadzasz się, że wykorzystanie danych opisanych w Polityce Prywatności i Bezpieczeństwa nie stanowi naruszenia Twoich praw do prywatności lub reklamy. Te praktyki w zakresie informacji na stronie internetowej są dokładniej opisane w Polityce Prywatności i Bezpieczeństwa.


Wybór i rezygnacja


Jeśli nie chcesz już otrzymywać wiadomości  spółka' w komunikacjach promocyjnych, mogą Państwo" opt-out" otrzymywania ich  postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdym komunikacie lub pocztą elektroniczną firmy pod adresem info@pipenipples.com