Skontaktuj się z nami

Jakie są główne punkty używania sutku flaring w złącznikach rurowych?

Ⅰ. Co to jest rozbudowany sutek w łącznikach rurowych?


Rozbłysk sutku rozbrzmielonego w łącznikach rurowych  Charakteryzują się tym, że końcówka złącza jest kulisty, a rura jest prosta. Wymaga to użycia standardowych narzędzi do rozszerzenia krawędzi rury do kształtu usta dzwonka, aby dopasować do połączenia' s kulistą powierzchnią. Chociaż produkcja i przetwarzanie są niewygodne, uszczelnienie jest niezawodne. Ponadto rury miedziane są powszechnie stosowane, a rozpalanie jest prostym procesem.


Rozbudowany sutek rurowy ma prostą strukturę, doskonałą wydajność, możliwości produkcyjne i przetwarzania oraz jest łatwy w użyciu. Sutek w łącznikach rurowych jest odpowiedni do oprogramowania systemów rurowych średniego i niskiego ciśnienia, które wykorzystują olej i gaz jako składniki. Jego ciśnienie leży w dopuszczalnym ciśnieniu roboczym łączników rurowych, które jest ogólnie 3.5-16MPa. Siła samego złącza rurowego nie jest wyraźnie określona. Jest szeroko stosowany w oprogramowaniu hydraulicznego systemu rurociągów maszyn na lotniskach, samochodach i tokarkach CNC.


Ⅱ. Wymagania dotyczące stosowania sutków rozpuszczalnych w złącznikach rurowych


Sutek rozpuszczalny w złącznikach rurowych o grubościanach średnim i niskim ciśnieniu oraz wężach z tworzyw sztucznych. Kluczowe punkty zastosowania są następujące:


1. Szorstkość powierzchni i nierówność sferycznej powierzchni uszczelniającej sutku rozbudowanego w złączkach rurowych, takich jak nasze mosiężne złącza rur i nbsp; ciało. Błąd określania kąta widzenia, wibracje osiowe kulki skierowane do powierzchni gwintu zewnętrznego, błąd określania kąta widzenia wewnętrznej sferycznej powierzchni tulejki rurowej, wibracje osiowe otworu wewnętrznego, płaskość powierzchni gwintu zewnętrznego nakrętki mocującej wewnętrzny otwór A itp., wystają. Szczelna jakość połączenia powierzchni ma wpływ, dlatego konieczne jest zapewnienie wymaganej dokładności obróbki. 2. Jakość rozpalania w górnej części sutka rurowego ma ścisły związek z jakością szczelnego połączenia podniesionej powierzchni, a także jest kluczowym czynnikiem prowadzącym do wycieku. Należy zwrócić wystarczającą uwagę na rozbijającą się formę.


3. Przed rozszerzeniem sutka rury należy wyciąć wewnętrzny otwór rury płasko, upewnić się, że jest pionowy do linii środkowej i usunąć dzioły.


4. Podczas rozszerzania złącza rurowego należy zapewnić dokładność średnicy jamy dzwonkowej.


5. Zewnętrzna sferyczna powierzchnia sutka rurowego  Korpus i wewnętrzna powierzchnia dzwonka końcowego rury jest powierzchnią uszczelniającą, którą należy oczyścić i uporządkować przed instalacją.


6. Aby zapobiec przechylaniu się, upewnij się, że podczas instalowania rozbudowanego sutku w złącznikach rurowych zainstalowane są ustawienia dzwonka końca rury i sferyczny kabel konosiowy głowicy połączenia.


7. Podczas instalacji sutku w złącznikach rurowych nakrętka powinna być dokręcona do umiarkowanego momentu obrotowego. Ogólna procedura pracy polega na dokręceniu nakrętki najpierw rękami (wymagane jest, aby korpus głowicy łączącej i gwint zewnętrzny nakrętki miały dobre dopasowanie), a następnie dokręceniu 1/4 obrotu kluczem, aby osiągnąć wymagany poziom mocowania.


Jako profesjonalny producent sutków rurowych


po latach ciężkiej pracy i wsparcia naszych klientów, nasze różne rodzaje gwintów rurowych zyskały duży udział w rynku na świecie. Naszą zasadą działania jest" wysoka jakość, konkurencyjna cena, terminowa dostawa i rozważna obsługa". W razie zainteresowania prosimy o konsultację.